Usluge

Procena nekretnine

 

 

 1. Terenski dolazak na Vaš poziv, kako bi procenili nekretninu pre pokazivanja klijentima.
 2. Fotografisanje nekretnine.
 3. Upoređivanje nekretnine sa sličnima koje su nedavno prodate, kako bi se odredila realna tržišna prodajna cena.
 4. Savetovanje o pripremanju nekretnine za prodaju.
 5. Oglašavanje na našoj web stranici, te svim vodećim portalima,službeni facebook, instagram profili.
 6. Priprema i sastavljanje svih relevatnih dokumenata, kao što su, Ugovor o posredovanju, Predugovor, Ugovor, sva pravna usluga.
 7. Potencijalnim kupcima temeljno predstavljamo odabrane nekretnine.
 8. Provera sve potrebne dokumentacije, pravnog statusa nekretnine, vlasničke dokumentacije, građevinskih i upotrebih dozvola.
 9. Savetovanje o stanju na tržištu nekretnina, cenama, kreditiranju, pravnim statusima.
 10. Terenski obilazak nekretnina.
 11. Pronalazak nekretnine u skladu s Vašim željama i mogućnostima.
 12. Koordiniranje sastavljanja i potpisivanja Ugovora, overe kod nadležnog suda, te isplate kupoprodajne cijene.
 13. Predaja poreske prijave, kao i predaja zahteva za uknjiženje u Katastar .
 14. Ukoliko nam ponudite ekskluzivnu prodaju, budite uvereni da ćemo je u kraćem roku i ostvariti, takvim klijentima se posvećuje posebna pažnja. Iskustvo pokazuje da oglašavanje u mnogobrojnim agencijama, najčešće ne znači nužno bržu prodaju.